Стани член на BNI Лидер.

Заедно растем и се развиваме!

Стани част от нашето семейство. Само в няколко лесни стъпки

Подавате заявление

Изчаквате за одобрение

Плащате членска такса

Получавате препоръки

ЗАЯВЕТЕ СВОЕТО ЧЛЕНСТВО В BNI ЛИДЕР

Попълнете формата за кандидатстване и очаквайте член на нашия екип да се свърже с вас с допълнителна информация и инструкции за кандидатстване. 

При възникнали въпроси, затруднения и нужда от съдействие може да се свържете с нас:

Обадете ни се:
+359 894 500 630

Пишете ни:
office@bnileader.com

Открийте ни:
бул. “Цар Освободител” 90,
9000 Център, Варна, България

ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ДОЛУПОСОЧЕНИЯ ЛИНК